• „Ludzie, którzy traktują Boga poważnie, nie będą milczeć na temat własnej wiary. Staną się często uczestnikami dysputy religijnej lub politycznej, lecz nigdy nie będą cicho. Nie wolno im.”
 • „Czerpiąc swoją argumentację z historii oraz mądrości największych światowych myślicieli, abp Chaput wzywa katolików do bezkompromisowego życia zgodnego z wiarą oraz wykorzystywania wiary jako źródła odnowy społeczeństwa w XXI wieku. Ton jego wypowiedzi jest stanowczy, sugeruje, że jest najwyższy czas na zmiany. A sama książka jest rzeczowa, inteligentna oraz łatwa w odbiorze dla szerszego grona czytelników. Wszystko to sprawia, że jest to ważna książka dla katolików, których zadaniem jest przeczytanie jej oraz rozważenie, czy rzeczywiście mogą coś zmienić w swoim otoczeniu. Abp Chaput w wyjątkowy i znaczący sposób przyczynił się Kościołowi i narodowi amerykańskiemu w czasach, gdy istnieje szczególna potrzeba zabrania głosu i znalezienia słuchaczy.”

ks. David M. O’Connell
rektor Katolickiego Uniwersytetu Ameryki

 • Jak konkretnie realizować powołanie do świętości?

  Chrześcijanie często stają przed poważnym dylematem. Nurtuje ich problem, czy warto całkowicie poświęcić się służbie Kościołowi i tym samym zapomnieć o świecie, w którym człowiekowi przychodzi żyć, czy też lepiej byłoby pogrążyć się w sprawach doczesnych, co oznaczałoby usunięcie Boga ze swojego życia.

  Arcybiskup Denver Charles J. Chaput w swojej pracy Cesarzowi co cesarskie podejmuje próbę rozwiązania zarysowanego powyżej dylematu. Autor odwołuje się do uwarunkowań funkcjonowania Kościoła katolickiego w Stanach Zjednoczonych. Nawiązuje również do nauczania Soboru Watykańskiego II, do wypowiedzi bł. Jana Pawła II, a także do postulatów obecnego papieża Benedykta XVI. Wybrane przez abp. Chaputa fragmenty nauczania Kościoła są ilustrowane wydarzeniami ze współczesnej historii Stanów Zjednoczonych.
  Zaangażowanie w świecie wymaga całościowego ujęcia spraw związanych z życiem konkretnego człowieka, jak też ze sposobem funkcjonowania społeczności. Owo całościowe spojrzenie, jak sugeruje Chaput, posiada swój początek w uznaniu w ludzkim sercu wartości chrześcijańskich, a następnie w urzeczywistnianiu ich w życiu osoby. Prawda, miłość i dobro jako wartości obejmują bowiem nie tylko sferę życia wewnętrznego i materialnego, ale również odniesienie skończoności do nieskończoności. Pełnia prawdy znajduje się w Bogu.
  W świetle Bożej nauki człowiek może lepiej poznać siebie. W kontekście zjawiska miłości nie tylko Bóg jest miłością objawiającą się człowiekowi, ale również osoba ludzka jest zobowiązana miłować Boga i człowieka.
  Dobro Najwyższe stanowi oczywiście Bóg, któremu podporządkowane są dobro osobowe i dobro wspólne. Człowiek jako wolna istota może się sprzeniewierzyć realizacji zasad wynikających ze wspomnianych powyżej wartości prawdy, miłości i dobra. Wówczas jednak istnieje potrzeba nawrócenia – powrotu do Chrystusa, który w czystości serca skutecznie uczy ludzi poznawania świata, prawdziwej miłości oraz czynienia dobra.
  Publikacja Cesarzowi co cesarskie jest godna lektury z dwóch względów. Po pierwsze, dzięki refleksjom abp. Chaputa czytelnik uczy się tego, czym jest odpowiedzialna wolność, a więc wolność stanowiąca odpowiedź na prawdę, dobro i miłość.
  Przeciwieństwo odpowiedzialnej wolności stanowi samowola, czyli egoizm pozbawiony jakichkolwiek ograniczeń. Po drugie, doświadczenia społeczne, polityczne i ekonomiczne rodem ze Stanów Zjednoczonych ukazują m.in. możliwości realizacji powołania do świętości w konkretnych uwarunkowaniach czasoprzestrzennych. Owo powołanie stanowi doskonałe połączenie czynów człowieka z zamiarami Boga wobec stworzenia.

  ks. JANUSZ SZULIST

Copyright: Wydawnictwo "Bernardinum" 2011